Persondatapolitik

 

Persondatapolitik

I nedenstående kan du læse vores politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger vores hjemmeside.

H. Hvolgaard A/S indsamling af dine personoplysninger

Vi indsamler de personoplysninger som du afgiver på vores hjemmeside, eller som du giver samtykke til. Brug af tjenesten ”bliv ringet op” på vores hjemmeside forudsætter at du afgiver visse personlige oplysninger.

De personoplysninger som vi indsamler, omfatter dit navn, din virksomhed, dit telefonnummer og evt. oplysninger som du afgiver under evt. bemærkninger. Herudover indsamler vi oplysninger om din færden på vores hjemmeside.

Vi indsamler oplysningerne for at kunne kontakte dig og give dig den bedst mulige service.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, ligesom vi heller ikke benytter dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål som personoplysningerne er indsamlet til.

 

Brug af cookies

Vi bruger ikke cookies på vores hjemmeside.  

Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi bestræber sig på bedst muligt at beskytte dine personoplysninger på bedst mulige måde og vi har indført sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen samt til at få berigtiget og slettet de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Kontakt os
Helene Hvolgaard

Helene@h-hvolgaard.dk

 

Virksomhedens indsamling og behandling af personoplysninger generelt:

Hvem er dataansvarlig?
H. Hvolgaard A/S er dataansvarlig på de indsamlede personoplysninger. 
Kontakt Helene Hvolgaard på helene@h-hvolgaard.dk for yderligere oplysninger.

Hvilke kategorier af personoplysninger indsamles?
Der indsamles udelukkende almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Hvad er formålet med behandlingen?
Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er at opfylde den kontrakt, som er indgået mellem jer og H. Hvolgaard A/S i forbindelse med udførelse af det bestilte/aftalte arbejde i henhold til vedlagte tilbud/ordreseddel/faktura.

Hvor lang tid opbevares oplysningerne?
Personoplysningerne opbevares så længe der er et løbende kundeforhold eller mindst 5 år fra data på vedlagte tilbud/ordreseddel/faktura.

Hvilke rettigheder har den registrerede person?
Du har som registreret person ret til få indsigt i de indsamlede personoplysninger. Du har endvidere ret til at får urigtige oplysninger berigtiget, til at få de indsamlede personoplysninger slettet, ret til få dine personoplysninger behandlet fortroligt, ret til at få de indsamlede personoplysninger udleveret digitalt, ret til at tilbagekalde tilladelsen til at behandle de indsamlede personoplysninger, ret til at gøre indsigelse med behandlingen af personoplysningerne og du har ret til at afgive en klage over behandlingen af personoplysningerne til Datatilsynet.

På hvilket juridisk grundlag behandles personoplysningerne?
Behandlingen af de indsamlede personoplysninger sker for at opfylde den kontrakt, som er indgået mellem jer og H. Hvolgaard A/S i forbindelse med udførelsen af det bestilte/aftalte arbejde i henhold til vedlagte tilbud/ordreseddel/faktura.

Hvem videregives personoplysningerne til? 
De indsamlede personoplysninger videregives ikke.