Murerarbejde

Klinker
Fliser
Opmuring af facader
Omfugning af facader
Facader isolering
Netpuds
Vandskuring af facader
Tagsten
Pudsning af facader
Renovering af badeværelser
Rørskader
Reparationer
Opstilling af multiplader
Betonarbejde  Støbning af fundamenter
Støbning af gulve
Støbning af kældere
Understøbning af fundamenter
Alle slags støbearbejder
Montage af betonelementer
Jord, kloak og belægningsarbejde  Kloak TV
Reparation af kloaker
Separering af kloaker
Dræn
Montering af rottespærrer
Montering af højvandslukker
Etablering af nedsivningsanlæg
Etablering af faskiner til regnvand
Olieudskiller
Fedtudskiller
Belægning i beton og granit
Jordregulering
Blødbundsudskiftning
Etablering af veje og pladser
Anlæg af haver
Udgravning af klæder

Div. arbejde

Snerydning for private og erhverv
Saltning for private og erhverv
Pasning af udearealer og haver for private og erhverv
Sprøjtning for ukrudt
Sprøjtning for alger
Montage af legepladser
Opstilling af multibaner

Udlejning af maskiner med fører
  • 2 ton gravemaskine
  • 6 ton gravemaskine
  • 22 ton gravemaskine
  • Rendegraver
  • Gummiged

Fagentrepriser

Hovedentrepriser

Totalentrepriser

 

DSC_0021Har du specielle opgaver, løser vi også dem..